Az Andrássy család és a szálloda története

Andrássy család

Gróf Andrássy György Andrássy István gróf és Festetich Mária grófnő házasságából született 1797. február 5-én. Jelentős szerepet játszott Magyarország 1848 előtti politikai közéletében. Tagja volt a Magyar Főrendi Táblának, a konzervatív párt soraiban foglalt helyet.

Az 1825-27-i országgyűlésen Gömör megye követeként vett részt, csatlakozott Széchenyi István hazafias törekvéseihez.
Az 1827. évi 12. törvénycikkben megemlítik gróf Andrássy Györgyöt is, mint aki a „tudós társaság felállítására (Magyar Tudományos Akadémia) és a hazai (magyar) nyelv terjesztésére adakozott 10 ezer forintot.

1829-ben Széchenyivel együtt személyesen járt a nádornál, hogy az Akadémiát életre hívják.
1832-ben Széchenyivel - kihez őszinte, baráti viszony fűzte - beutazták Angliát, hogy a hídépítést tanulmányozzák. Utazásuk eredményeit a két gróf együtt bocsátotta közzé egy szakszerűen összeállított és magyar valamint német nyelven is kiadott Hídjelentéstben.

A Magyar Tudományos Akadémia felállítását követően gróf Andrássy Györgyöt igazgatónak választották, amely tisztséget haláláig büszkén betöltött és 1833-tól az Akadémia tiszteletbeli tagjává is választották.

Nem kis szerepet játszott abban, hogy az országgyűlés 1835-ben napirendre tűzte a hídépítést, majd 1836-ban a 26. törvénycikk döntött arról, hogy megépüljön a Pestet és Budát összekötő Lánchíd.
Ez időben vette el feleségül Königsegg-Aulendorf Franciska grófnőt.

1833-ban névtelenül német röpiratot adott ki, amelyben a reform mellett tört lándzsát, de a történelmi alapok megtartásával. Mint Sáros megye főispánja egyik fő támasza volt a mérsékelt konzervatív pártnak.
A forradalom után visszavonult a közélettől, de mindvégig figyelemmel kísérte az Akadémia működését.
Mint a szabadságharc ellenzője úgy értékeli a korszak eseményeit, hogy annak vezetői mind protestánsok, így az ő érdekeiket szolgálják az eredmények is. Szerinte egy erős, egységes Monarchiát kell felépíteni, egységes alkotmányt kell kibocsátani, Magyarország anyagi újjáépítését meg kell kezdeni és a vámhatárokat meg kell szüntetni Magyarország és a többi tartomány között.

1860-ban Ferencz József összehívta a kibővített Birodalmi Tanácsot, amelynek tagja volt Andrássy György is. Szorgalmazták a monarchia történetileg kialakult föderalista átszervezését is. A megváltozott külpolitikai helyzetben azonban az elképzeléseket az uralkodó visszautasította. Andrássy György aktív politikai pályája 1861-ben folytatódott. Ismét Sáros megye főispánja, majd 1863-ban Apponyi Györgyöt követve országbíró lett. 1867-ben az ország zászlósai közé emelkedett.
Betegsége és fiának korai halála lemondásra késztette az országbírói méltóságról, és visszavonulásra bírta a nyilvános élettől.

Mindvégig híve maradt elveihez, nemzete és hazája ügyéhez. Jellemének szilárdsága, hazafias törekvései és áldozatkészsége miatt köztiszteletnek örvendett. Őszinte jóindulattal és önzetlen munkálkodással fáradozott hazája és nemzete javán.
Apja halála után a tarcali kúriát és a hozzá tartozó területeket gróf Andrássy Dénes örökölte. Fiatal korában fogalmazóként szolgált a kancelláriánál. 1866-ban feleségül vette Hablawetz Franciskát, Hablawetz Ferenc bécsi zeneigazgató lányát. A politikai életből visszavonult, Grázban, és Döblingben élt. A Főrendi háznak cenzus alapján volt a tagja, de törvényhozói jogát csak ritkán gyakorolta. A Főrendi házban a szabadelvű párt, majd pedig a nemzeti munkapárt híve volt, és személyes barátság fűzte Tisza Istvánhoz. A hazai eseményeket nagy érdeklődéssel kísérte figyelemmel, valamint nagyarányú jótékonysága nemcsak a birtokaira, hanem az ország közhasznú intézeteire is kiterjedt. Feleségével közösen számos alapítványt tett.

Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-tanácsának, tiszteletbeli tagja volt a Petőfi-társaságnak, valamint a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke volt.

Felesége 1904-ben hunyt el, emlékére Krasznahorkán mauzóleumot emeltetett. Mivel nem voltak utódaik, Andrássy Dénest tartjuk a hosszúréti Andrássy ág utolsó férfi utódjának. 1913. március 7-én halt meg a szicíliai Palermóban. A fenséges krasznahorkaváraljai mauzóleumban helyezték örök nyugalomra szeretett felesége mellett.

Dénes mindkét lánytestvére rangjához illő előnyös házasságot kötött. Erzsébet Széchenyi Pál felesége lett, Mária pedig gróf Maldeghem Károly neje lett. Dénes, miután megörökölte a hatalmas vagyont, lánytestvéreinek kifizette a rájuk eső részt. Testvérei azonban ezzel nem elégedtek meg, ezért hosszú évekig (1873 – 1908) pereskedtek, végül Dénes megnyerte a pert.
Idős Krasznahorkaváraljai emberektől, valamint hézagos korabeli dokumentumokból tudjuk, hogy Dénes gróf halála után a krasznahorkaváraljai kúriába unokaöccse, Maldeghem Lajos és családja költözött (lakásként használták az 1908-ban Andrássy Dénes által építtetett szecessziós képtárat is, mivel a galéria értékes gyűjteményét – végrendelete szerint – Magyarországra szállították). A családról fennmaradt ismeretek hiányosak, inkább a krasznahorkaváraljaiak, dernőiek, hárskútiak kedves emlékeiről van szó, mintsem konkrét tényekről. A grófnak két fia volt, Wolfgang és Adolf, akiket bizalmasan Wolfinak és Dolfinak becéztek. Margita Oravcová viszont megemlíti a lányukat, Angélát is.

1945-ben a grófi családnak el kellett hagynia a falut (valószínűleg Németországba mentek).

További sorsukról nem tudunk semmit, de az ismeretlenség homályából olykor előbukkannak töredékes adatok arról, hogy Maldeghem „Wolfi“ vagy „Dolfi“ gróf az 1989-es fordulatot követően meglátogatta gyermekkora színhelyét.

Andrássy Rezidencia

Az 1400-as években épült meg a mai szálloda épülete alatt futó 500 folyóméteres, máig használt pince.

Az 1700-as években barokk stílusban épült meg Andrássy Kúria főúri udvarház. Az 1753-as összeírás szerint Gróf Károlyi Ferenc úr kúriája lett. Az Andrássyak tulajdonába az 1830-as években került, azután átépítették. Andrássy György majd örököse, Andrássy Dénes volt a tulajdonosa. Az ő családjuk és leszármazottaik lakták a II. világháborút követő államosításokig.

Az Andrássy Rezidencia Wine & Spa ***** 2008. május 16-án nyitotta meg kapuit a Vendégek előtt.

Ajándékutalvány

Ötcsillagos élmény ajándékba

float-banner

Lepje meg szeretteit ötcsillagos kikapcsolódással, vásároljon ajándékutalványt szállodánkba!

Válogasson rendhagyó szolgáltatásainkból, ajánlatainkat az alábbi linkre kattintva érheti el.

Ajándékutalványok